Zbirovia

obr: Zbirovia

Logo Zbirovia

Kliešte Hasáky Kladivá Sekery Sekáče

Zbirovia ZBIROVIA, a.s. je rozsahom svojho výrobn0ho programu, predstavujúcim viac ako 100 typov výrobkov, ktoré sú vyrábané v 300 rozmeroch, najväčšom sortimente a v súčasnosti i jediným výrobcom ručného remeselníckeho náradia v Českej republike. Široký sortiment ručného remeselníckeho náradia – klieští, kladív, hasákov a sekáčov je v ZBIROVIA, a.s. vyrábané už viac ako 145 rokov.

Počiatky dnešnej ZBIROVIA, a.s. siahajú do roku 1860, keď bola na mieste dnešného závodu založená dielňa na výrobu klincov a cvočkov. Už v roku 1880 je to malý, ale dobre zavedený závod, vyrábajúci pod vedením svojho majiteľa pána Jana Kleknera, zaťa zakladateľa závodu pána Václava Kreisingera, kliešte, kladiva a ľahšie palice. Od roku 1891 o výrobky z tohto závodu prejavujú záujem aj zákazníci z Viedne, Uhorska, Poľska a Talianska. Preto bol závod neustále rozširovaný a po prvej svetovej vojne bolo v závode zamestnaných viac ako 100 zamestnancov. Strojový park sa postupne modernizoval a výroba sa rozširovala.

V roku 1929 prišiel závod do konkurzu, na dražbe bol veriteľovi predaný pánovi Ottovi Tausigovi a v obchodnom registri sa prvý raz objavil dnes všeobecne známi názov ZBIROVIA Zbiroh a nová ochranná známka „Z“ v traverze, ktorú ZBIROVIA, a.s. používa dodnes. Pod touto značkou začala firma ZBIROVIA vyvážať svoje výrobky do veľa štátov sveta vrátane Ameriky, Afriky i Austrálie.

V súčasnej dobe je mimo výrobu remeselníckeho náradia vo výrobnom programe Zbirovia a.s. výroba výkovkov, lakovanie práškovou farbou, vstrekovanie plastov, stolárskej, klampiarskej a zámočníckej práce, konštrukcia a výroba zápustiek vrátane tepelného spracovania.

Spoločnosť ZBIROVIA, a.s. úspešne exportuje svoje výrobky hlavne do krajín západnej Európy. Ako výrobca remeselníckeho náradia má svoje nezastupiteľné miesto aj na domácom trhu. Hlavným cieľom nového vedenia spoločnosti je uspieť v konkurencii rozvíjaním výrobkových inovácií, cenovou politikou

Oficiálne stránky výrobcu www.zbirovia.cz